新白河国際教育学院

            Хэрэглээний 10% татварыг оруулсан( tax included)

2 жилийн сургалт
4 сарын элсэлт

Нэршил

Эхний жил

Дараагийн жил

Нийт дүн

Сонгон шалгаруулалт

22,000 Иэн

_

22,000 Иэн

Элсэн орох хураамж

55,000 Иэн

_

55,000 Иэн

Сургалтын төлбөр

484,000 Иэн

484,000 Иэн

968,000 Иэн

Бусад албан зардлууд

39,500 Иэн

22,000 Иэн

61,500 Иэн

Сурах бичиг

21,500 Иэн

22,000 Иэн

43,500 Иэн

Гадаад оюутны даатгал

10,000 Иэн

10,000 Иэн

20,000 Иэн

Эрүүл мэндийн үзлэгийн төлбөр

12,000Иэн

_

12,000Иэн

Нийт дүн

644,000 Иэн

538,000 Иэн

1,182,000 Иэн

1.5 жилийн сургалт
10 сарын элсэлт

Сонгон шалгаруулалт

22,000 Иэн

_

22,000 Иэн

Элсэн орох хураамж

55,000 Иэн

_

55,000 Иэн

Сургалтын төлбөр

484,000 Иэн

242,000Иэн

726,000 Иэн

Бусад албан зардлууд

39,500 Иэн

11,000 Иэн

50,500 Иэн

Сурах бичиг

21,500 Иэн

16,500 Иэн

38,000 Иэн

Гадаад оюутны даатгал

10,000 Иэн

5,000 Иэн

15,000 Иэн

Эрүүл мэндийн үзлэгийн төлбөр

12,000Иэн

_

12,000Иэн

Нийт дүн

644,000 Иэн

274,500 Иэн

918,500 Иэн

             2023 оны 12-р сарын 22-нд шинэчилсэн

Анхаарах зүйлс

*Японд ирэнгүүтээ, эрүүл мэндийн даатгалд заавал хамрагдах шаардлагатай.
*Сонгон шалгаруулалтын төлбөрийг авах шаардлагатай.
Сонгон шалгаруулалтын хураамжыг ямарч нөхцөлд буцаан олгоох боломжгүй.
*Элсэлтийн хураамж, сургалтын төлбөр, бусад албан зардлууд, Виз гарсан үед, виз олгох бичигтэй солилцон төлнө.
*Нэгэнт төлөгдсөн төлбөр хураамжийг нөхөн олгохгүй боловч, аргагуй шалтгаанаар Япон улсад ирж чадаагүй тохиолдолд хандаж болно.
*Амьдрах зардал болон сургалтын төлбөрийг тогтмол дансандаа байлгах шаардлагатай. Ирсэний дараа визийнхээ төрлийг солих үед зохих хэмжээний мөнгийг байрлуулсан байх хэрэгтэй.