新白河国際教育学院

            Хэрэглээний 10% татварыг оруулсан( tax included)

2 жилийн сургалт
4 сарын элсэлт

Нэршил

Эхний жил

Дараагийн жил

Нийт дүн

Сонгон шалгаруулалт

22,000 Иэн

_

22,000 Иэн

Элсэн орох хураамж

60,000 Иэн

_

60,000 Иэн

Сургалтын төлбөр

520,000 Иэн

520,000 Иэн

1,040,000 Иэн

Бусад албан зардлууд

40,000 Иэн

22,000 Иэн

62,000 Иэн

Сурах бичиг

22,000 Иэн

22,000 Иэн

44,000 Иэн

Гадаад оюутны даатгал

10,000 Иэн

10,000 Иэн

20,000 Иэн

Эрүүл мэндийн үзлэгийн төлбөр

12,000Иэн

_

12,000Иэн

Нийт дүн

686,000 Иэн

574,000 Иэн

1,260,000 Иэн

1.5 жилийн сургалт
10 сарын элсэлт

Сонгон шалгаруулалт

22,000 Иэн

_

22,000 Иэн

Элсэн орох хураамж

60,000 Иэн

_

60,000 Иэн

Сургалтын төлбөр

520,000 Иэн

260,000Иэн

780,000 Иэн

Бусад албан зардлууд

40,000 Иэн

11,000 Иэн

51,000 Иэн

Сурах бичиг

22,000 Иэн

16,500 Иэн

38,500 Иэн

Гадаад оюутны даатгал

10,000 Иэн

5,000 Иэн

15,000 Иэн

Эрүүл мэндийн үзлэгийн төлбөр

12,000Иэн

_

12,000Иэн

Нийт дүн

686,000 Иэн

292,500 Иэн

978,500 Иэн

             2024 оны 6-р сарын 25-нд шинэчилсэн

Анхаарах зүйлс

*Японд ирэнгүүтээ, эрүүл мэндийн даатгалд заавал хамрагдах шаардлагатай.
*Сонгон шалгаруулалтын төлбөрийг авах шаардлагатай.
Сонгон шалгаруулалтын хураамжыг ямарч нөхцөлд буцаан олгоох боломжгүй.
*Элсэлтийн хураамж, сургалтын төлбөр, бусад албан зардлууд, Виз гарсан үед, виз олгох бичигтэй солилцон төлнө.
*Нэгэнт төлөгдсөн төлбөр хураамжийг нөхөн олгохгүй боловч, аргагуй шалтгаанаар Япон улсад ирж чадаагүй тохиолдолд хандаж болно.
*Амьдрах зардал болон сургалтын төлбөрийг тогтмол дансандаа байлгах шаардлагатай. Ирсэний дараа визийнхээ төрлийг солих үед зохих хэмжээний мөнгийг байрлуулсан байх хэрэгтэй.