新白河国際教育学院

Trường chú trọng vào chương trình dành cho các bạn có mục đích học lên tiếp như vào trường chuyên môn, đại học, sau đại học của Nhật Bản. Trong các giờ học, trường cũng đưa ra những đối sách cần thiết cho kỳ thi năng lực tiếng Nhật, đối sách cho “Kỳ thi du học Nhật Bản” để nâng cao năng lực tiếng Nhật tổng hợp.

Khóa học 2 năm  

Bậc học

(Số giờ học

Nội dung học tập

Mục tiêu học tập

Sơ cấp

400 giờ

Học chữ cái Hiragana, Katakana.

Nắm được mẫu câu, ngữ pháp và khả năng giao tiếp hàng ngày cơ bản nhất

Phát âm cơ bản

Nhằm đạt được khả năng Nghe – Nói – Đọc – Viết tương đương N4

Trung cấp

400 giờ

Làm quen với phát âm tiếng Nhật, có được năng lực hội thoại tuỳ theo tình huống.

Làm quen với kính ngữ

Tăng vốn từ vựng, trang bị khả năng diễn đạt, hướng tới khả năng đọc hiểu tương đương N2

Cao cấp I

400 giờ

Làm quen với các loại văn phong chính thức, các cách diễn đạt phức tạp, có khả năng hiểu văn bản.

Nhằm đào tạo khả năng giao tiếp trình độ cao hơn và đạt chứng chỉ N1

Cao cấp II

400 giờ

Đào tạo năng lực tiếng Nhật dùng trong bậc giáo dục cao hơn như đại học…

Luyện thi “ Du học Nhật Bản”, luyện viết luận văn

Nhằm bồi dưỡng năng lực tiếng Nhật để có thể thi đỗ vào các trường đại học mà mình mong muốn, nghe các giờ giảng tại trường đại học.

Khóa học 1.5 năm 

Bậc học

(Số giờ học

Nội dung học tập

Mục tiêu học tập

Sơ cấp

400 giờ

Học chữ cái Hiragana, Katakana.

Nắm được mẫu câu, ngữ pháp và khả năng giao tiếp hàng ngày cơ bản nhất

Phát âm cơ bản

Nhằm đạt được khả năng Nghe – Nói – Đọc – Viết tương đương N4.

Trung cấp

( 400 giờ

Làm quen với phát âm tiếng Nhật, có được năng lực hội thoại tuỳ theo tình huống.

Làm quen với kính ngữ

Tăng vốn từ vựng, trang bị khả năng diễn đạt, hướng tới khả năng đọc hiểu tương đương N2

Cao cấp I

400 giờ

Làm quen với các loại văn phong chính thức, các cách diễn đạt phức tạp, có khả năng hiểu văn bản.

Nhằm đào tạo khả năng giao tiếp trình độ cao hơn và đạt chứng chỉ N1