新白河国際教育学院

Bao gồm thuế

Khóa học 2 năm (nhập học tháng 4)

Hạng mục

Năm đầu tiên

Năm tiếp theo

Tổng

Phí đăng ký

22.000 Yên

_

22.000 Yên

Phí nhập học

60.000 Yên

_

60.000 Yên

Học phí

520.000 Yên

520.000 Yên

1.040.000 Yên

Phí sử dụng (Thiết bị, cơ sở vật chất)

40.000 Yên

22.000 Yên

62.000 Yên

Sách giáo khoa

22.000 Yên

22.000 Yên

44.000 Yên

Tiền bảo hiểm cho du học sinh

10.000 Yên

10.000 Yên

20.000 Yên

Phí khám sức khoẻ

12.000 Yên

_

12.000 Yên

Tổng

686.000 Yên

574.000Yên

1,260.000 Yên

Khóa học 1 năm rưỡi (nhập học tháng 10)

Phí đăng ký

22.000 Yên

_

22.000 Yên

Phí nhập học

60.000 Yên

_

60.000 Yên

Học phí

520.000 Yên

260.000 Yên

780.000 Yên

Phí sử dụng (Thiết bị, cơ sở vật chất)

40.000 Yên

11.000 Yên

51.000 Yên

Sách giáo khoa

22.000 Yên

16.500 Yên

38.500 Yên

Tiền bảo hiểm cho du học sinh

10.000 Yên

5.000 Yên

15.000 Yên

Phí khám sức khoẻ

12.000 Yên

_

12.000 Yên

Tổng

686,000 Yên

292.500 Yên

978.500Yên

                                                            Sửa đổi ngày 22 tháng 12 năm 2023

 

– Sau khi đến Nhật, hãy tham gia bảo hiểm sức khỏe quốc dân.                          
– Phí đăng ký hãy nộp khi xuất trình hồ sơ
 Ngoài ra, phí đăng ký không liên quan đến kết quả nên sẽ không được hoàn lại.
– Phí nhập học, học phí, phí sử dụng thiết bị hãy nộp sau khi có tư cách lưu trú.
– Sau khi thanh toán các khoản đóng góp, trường sẽ gửi lại các giấy tờ gốc. Tuy nhiên, nếu có lí do chính đáng, học sinh không thể đến Nhật, sẽ bàn bạc lại sau.
– Phí sinh hoạt, học phí cần được chuyển tiền định kỳ trong suốt thời gian học. Khi có thay đổi về thời gian và tư cách lưu trú đi học, cần chứng minh số tiền gửi được ghi trong sổ tiết kiệm.